A039 

Ikoon: Drie-eenheid


Nummer: A039 Periode: 17e eeuw
Naam: Ikoon: Drie-eenheid Grootte: 31 x 27 cm
Afkomst: Rusland Prijs: verkocht


Het mysterie van de Drie-eenheid wordt verbeeld door de gastvrijheid van Abraham, die bij de boom van Mamre drie mannen (engelen) voor een maaltijd uitnodigde, zoals beschreven staat bij Genesis 18:1-16. In dit verhaal is er sprake van een mysterieuze eenheid in drievoudigheid, in de taal uitgedrukt door een door elkaar gebruik van enkelvoud en meervoud.

Abraham en Sarah brengen gerechten naar de rijk gedecoreerde tafel. De engel, die in het midden zit, buigt zijn hoofd naar links, ook de andere engelen neigen hun hoofd. De tafel is gedekt met drie bekers. De voorstelling werd al door de theologen van de eerste eeuwen geïnterpreteerd als symbool van het laatste avondmaal en van het sacrament van de Eucharistie. Op de voorgrond wordt een kalf geslacht door Abraham zelf (iconografische bijzonderheid)

Op de achtergrond een gebouw, een boom en een berg. Deze drie landschapselementen worden ook gezien als symbolen van de triniteit. Zo is het huis het symbool voor de wijsheid van God de Vader, de eik symbool voor de opstanding van Christus en de berg, symbool van de rots van het geloof, voor de heilige Geest.

Voor de Russen uit de middeleeuwen speelde “de Triniteit” een belangrijke rol in zijn spiritueel en ook dagelijks leven. Het was het symbool van vrede en liefde. De dag van de Triniteit werd gevierd als een verzoeningsdag. De mensen legden hun geschillen bij, herdachten de doden en overdachten de opstanding.

Deze 17e eeuwse ikoon is in de 19e eeuw in een ander paneel gezet. Deze methode werd gebruikt als het hout van een ikoon beschadigd of broos was geworden. Dit procedé werd vooral toegepast bij ikonen die van grote spirituele waarde waren of gekoesterd werden in de familie of geschonken werden aan een kerk of kapel.contact
     

Ikonenarchief op:RussianIcons.amsterdam