335 

Ikoon: Zegenkruis


Nummer: 335 Periode: 19e eeuw
Naam: Ikoon: Zegenkruis Grootte: 36,1 x 18,4 cm
Afkomst: Rusland Prijs:


Aan de achterkant is het gebed van de lofprijzing van het kruis gegraveerd: Het kruis is de bewaarder van het heelal, het kruis is het sieraad van de kerk, het kruis is de beschermer van de koning, het kruis is bemoediging van de gelovigen, het kruis is zegen van de engelen, het kruis is vervloeking van de duivelen…

Bovenaan is God de Vader afgebeeld met daaronder twee engelen, Engelen van de Heer, zoals het inschrift in Kerkslavisch luidt, met uit eerbied bedekte handen.

Daaronder is een afbeelding van de Heilige Geest. Tezamen met de gekruisigde Christus is hiermee de heilige Drie-eenheid afgebeeld. Onder de dwarsbalk is geschreven: Wij buigen voor uw kruis, heer, en verheerlijken uw heilige verrijzenis.

Links en rechts de zon en de maan. Zij verwijzen naar de verlossing van de gehele schepping, maar wellicht ook naar de eeuwigheidswaarde van de verlossende kruisdood van Christus. Daardoor wordt immers vervuld wat door de profeet Jesaja over het hemelse Jeruzalem werd voorspeld: Uw zon gaat niet meer onder, uw maan neemt niet meer af, want Jahwe zal uw licht zijn voor eeuwig; uw dagen van rouw zijn ten einde (Jes.60,20)

Links en rechts van de voetenstut staat Jeruzalem afgebeeld met daarvoor de aanvangsletters: De schedelplaats werd paradijs. Onder het kruis de schedel van Adam, die volgens apokriefe bronnen aan de voet van de Kalvarieberg begraven werd. Geheel onderaan de stamboom van Jesse.

 contact
     

Ikonenarchief op:RussianIcons.amsterdam